O MENI

Asja Dubravcic

mag. logopedije

mag. edukacijske-rehabilitacije

Terapeut Igrom (RPT)

Praktičar Ekspresivne art aerapije (CEAT)

Praktičar Integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije (CIR)

Floortime terapeut (DIR Floortime)

Rođena sam 1985. godine u Karlovcu. Moj interes za dublje razumjevanje ljudskog djelovanja i potreba za ostvarivanjem iskrenog kontakta s drugima usmjerava me u odabiru zanimanja. 2011. godine diplomirala sam na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu te stekla zvanje magistra edukacijske rehabilitacije. Po završetku fakulteta godinu dana sam radila u dječjem vrtiću Karlovac kao stručni suradnik rehabilitator. Zatim upisujem studije logopedije, te 2014. godine stječem zvanje magistra logopedije.

Od 2014.god. do 2018.godine radim kao stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Uz formalno obrazovanje na fakultetu, završila sam trening i superviziju prema The Greenspan Floortime Approach metodi, te od 2012. godine radi kao certificirani floortime terapeut.

Daljni smjer interesa i učenja vodi me u smjeru primjene igre u terapijskom radu te 2013.godine završavam edukaciju iz Integrativne Terapije Igrom koju vodi Rocky Mountain Play Therapy Institut i od tad radim kao praktičar terapije igrom, a 2020.godine stječem licencu terpaeuta igrom – Registered Play Therapist (RPT).

Dalje se nastavljam educirati te 2018.godine završavam dvogodišnju edukaciju Kliničke ekspresivne art terapije, pod mentorstvom dr. Avia Gorena-Bara, nakon čega do 2020.godine dalje nastavljam učenje kao asistent na edukaciji.

Kako bi produbila razumijevanje osobnog razvoja i terapijskog rada s djecom i odraslima 2017.godine upisujem te 2021.godine završavam, četverogodišnji program integrativne tjelesno orijenitrane psihoterapije pri Centru za integrativni razvoj.

2018.godine pokrećem Centar Tira Les, vlastitu privatnu praksu za integrativni rad s djecom i odraslima kroz koju nastavljam svoj stručni rad i osobni razvoj.

Kao stalni vanjski suradnik vodim edukacije i predavanja u sklopu Centra Proventus, Udruge Frendofon, SUZAH-a. Kontinuirano sudjelujem na stručnim projektima i edukacijama u sklopu kojih održavam predavanja i vodim radionice u dječjim domovima, vrtićima, školama, udrugama po cijeloj Hrvatskoj.