PROGRAMI RADA S DJECOM I MLADIMA

Kome je namijenjena?

Djeca i mladi u dobi od 3. do 18. godine sa:

  • Jezično-govornim teškoćama
  • Teškoćama u učenju, čitanju i pisanju
  • Problemima u ponašanju
  • Socijalnim i/ili emocionalnim problemima
  • Proživljenim stresnim i traumatičnim događajima
  • Teškoćama u razvoju

Ovisno o vrsti teškoće i potrebama djeteta provodim:

ZA DJECU I MLADE S JEZIČNO-GOVORNIM TEŠKOĆAMA I TEŠKOĆAMA U UČENJU, ČITANJU I PISANJU:

adorable beautiful child children

LOGOPEDIJA – se bavi prevencijom, dijagnostikom i tretmanom teškoća u komunikaciji, socijalnim vještinama, jezično-govornom izražavanju i razumijevanju, teškoćama u učenju, čitanju i pisanju.

LOGOPEDSKA PROCJENA – Zbog velike važnost  rane detekcije i procjene nudim usluge  logopedske procjene djetetovih razvojnih sposobnsti iz područja jezika, govora, čitanja i pisanja.  Procjena se provodi sa standardiziranim dijagnostičkim testovima  kako bi se držalo principa  profesionalnosti, pozdanosti i  objektivnsti pri utvrđivanju postojanja razvojne teškoće. 


ZA DJECU I MLADE S SOCIO-EMOCIONALNIM PROBLEMIMA I PROBLEMIMA U PONASANJU:

tk-hammonds-qJDkJRTedNw-unsplash

TERAPIJA IGROM –  je pristup u kojem se koriste terapeutske snage igre kako bi se ostvario odnos sa djetetom  i pružila mu se mogućnost da izrazi svoje emocije, doživljaje, probleme. Djeca u životu doživljavaju mnogo toga što ne mogu izraziti riječima, stoga se ona igraju kako bi dala smisao svojim doživljajima i integrirala ih u vlastito iskustvo. U sigurnom okruženju, uz podršku terapeuta i kroz medij igre,  djeca se osnažuju i pronalaze vlastite unutarnje kapacitete koji stvaraju mogućnosti za nove načine djelovanja, razmišljanja i rješavanja problema. 

Terapija igrom temelji se na činjenici da je igra djetetov prirodni medij izražavanja kroz koji se ono razvija mentalno, fizički, socijalno i kreativno.

bernard-hermant-bbuTpY447gA-unsplash

ART TERAPIJA – Art terapija je pristup koji u radu koristi kreativne medije izražavanja ( likovni, plesni, dramski, glazbeni) kao sredstvo izražavanja vlastitih emocija, misli i problema.  Time se stvara mogućnost dodatnog uvida u osobno iskustvo i širi se područje za pronalazak unutarnjeg potencijala koji dijete dalje vodi u nošenju sa problemima i stresnim situacijama.

Umjetičko izražavanje je urođena sposobnost izražavanja,  komuniciranja i oblikovanja. Art je izričaj u kojem se otkriva djetetov cjelokupni razvoj, njegove kognitivne značajke i psihičke mogućnosti. Art svjedoči o tome kako se razvija dječji potencijal i odražava njegovo unutrašnje stanje. 


 

GRUPNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE:

sandra-seitamaa-7-3cGWyQlV0-unsplashGRUPNE RADIONICE – kroz dinamiku grupe i vršnjačku prodršku djeca i mladi se potiču da grade svoje unutarnje kapacitete za osjećaj sebe i drugoga. Prirodno se događa razvoj socijalnih i emocionalnih vještina, osjećaja osobne odgovornosti, osobnih granica, pripadanja, individualnosti,  altruizma, asertivnost, …  Kroz igru i istraživanje djeca upoznaje sebe i druge u neposrednom kontaktu i kroz zajedničko istraživanje.