DOBRODOŠLI U TIRA LES, centar za integrativni rad s djecom i odraslima!

Centar Tira Les je praksa koja se bavi  terapijskim radom s djecom i mladima s socio-emocionalnim problemima i govorno-jezičnim teškoćama te terapijskim radom na osobnom razvoju sa odraslima. Centar je nastao je iz moje dugogodišnja vizije o stvaranju mjesta u kojem je moguće biti svoj, biti viđen i podržan u svom postojanju.


Tira les na straoslavenskom jeziku znači  pupa šuma. Taj izraz “intenzivno dočarava ozračje vegetacije koja se nezaustavljivo pokrenula”. Ono ukazuje na dolazak proljeća, poziv je da se sve počne iznova, da se osjeti životna energija i kretanje u nama. Obzirom na moju povezanost sa prirodom za mene proljeće predstavlja nezaustavljivu energiju koja me vodi do vlastite kreativnosti i pokazuje mi magičnost života. Tako vidim i svoj terapijski rad, kao prostor u kojem se podržava osobu da dođe do svojih skrivenih ili odbačenih potencijala i opet ih oživi unutar sebe.


NAČIN RADA

Integrativni rad označava pristup koji kombinira znanje i metode iz različitih terapeutskih pristupa. Time se dobiva šira i dublja perspektiva osobe i kroji individualan pristup rada.

Neovisno o tipu problema ili vrsti teškoće zbog koje osoba dolazi, pristupam joj u odnosu na njezine trenutne razvojne sposobnosti i potičem ju da kroz svoje prirodne interese i potrebe dalje razvija vlastite potencijale.  Posebni značaj dajem stvaranju sigurne okoline kako bi se svatko osjećao da ga se vidi, čuje i razumije.

U pristupu s djecom stavljam naglasak na rad kroz igru kao najvišu formu djetetovog izražavanja i djelovanja. Time podržavam djetetovu cjelokupnu osobnost i sve dimenzije njegova razvoja, od kognitivnih i jezičnih do socijalnih i emocionalnih te na kraju kreativnih i stvaralačkih.

U radu s odraslima kao podržavajući medij koristim tijelo i art-ekspresivne tehnike. Za mene su to najdublji i najiskreniji načini da dotaknemo naše odbačene i povrijeđene dijelove i vratimo ih natrag sebi.

Svi oblici terapijskog i savjetodavnog rada sa odraslima i mladima (12.-18.godina) provode se uživo i online, ovisno o vašim mogućnostima, potrebama i lokaciji.

METODE RADA 

ZA ODRASLE

  • integrativna tjelesno orijentirana psihoterapija
  • ekspresivna art terapija
  • online terapija

ZA DJECU I MLADE  (3. DO 18. GODINE)

Ovisno o vrsti teškoće i u odnosu na potrebe djeteta provodim:

  • terapiju igrom i art terapiju za djecu i mlade s socio-emocionalnim problemima i problemima u ponašanju.
  • logopedsku terapija i procjena za djecu s jezično-govornim teškoćama, teškoćama u učenju, čitanju i pisanju
  • online terapija za mlade u dobi od 12. do 18 godine

ZA RODITELJE

  • obiteljska terapija koja se​ odnosi se na uključivanje članova​​ obitelji​ u​ terapijski​  ​proces​  ​i​ stvaranje​ funkcionalnih​ planova​ podrške​ za​ obitelj.
  • savjetodavni rad s roditeljima odnosi se na jačanje kapaciteta roditelja za nošenje s izazovnim situacijama i razumijevanje teškoća vlastitog djeteta.
  • online savjetovanje

EDUKACIJE

Osim terapijskog i savjetodavnog rada provodim i edukativna predavanja i​ radionice​  ​ za​ stručnjake​ i roditelje s ciljem širenja znanja i svijesti o radu sa djecom, mladima i obiteljima.