KONTAKT

TiraLes-logo-full

Tira Les – Centra za integrativni  rad s djecom i odraslima

Asja Dubravčić, mag.logoped, mag.rehabilitator,

praktičar terapije igrom (APT)

praktičar ekspresivne art terapije (CEAT)

tjelesno orjenitrani terapeut u treningu (CIR)

Telefon: 098 918 9016

E-mail: asja.dubravcic@gmail.com

Radno vrijeme: prema dogovoru

Lokacija: