CJENIK

notebook-notepad-paper-574283

Usluga Trajanje Cijena
Terapija igrom 60 min 40,00 eur
Art terapija (online/uživo) 60 min 40,00 eur
Savjetovanje (online/uživo) 60 min 40,00 eur
Obiteljska terapija 60 min 40,00 eur
Logopedska terapija uz poticanje socio-emocionalnog razvoja 60 min 40,00 eur
Logopedska procjena uz izdavanje mišljenja 120min 100,00 eur
Odlazak u školu, vrtić 60 min 65,00 eur
Grupni rad 60 min 20,00 eur
Edukacije za stručnjake Cijena radionice ovisi o temi i trajanju programa
Radionice za roditelje Cijena predavanja ovisi o temi i trajanju programa