CJENIK

notebook-notepad-paper-574283

Usluga Trajanje  Cijena
Logopedska terapija 30 min 150,00 kn
Logopedska terapija 45 min 200,00 kn
Edukacijsko-rehabilitacijska terapija 45 min 200,00 kn
Poticanje socio-emocionalnog razvoja (Terapija igrom, Art terapija) 60 min 250,00 kn
Savjetovanje (Obiteljska terapija) 60 min 250,00 kn
Savjetovanje (Savjetodavni razgovor) 60 min 250,00 kn
Dolazak u obitelj (Patronaža) 60 min 350,00 kn
Inicijalna procjena 3 x 45 min 500,00 kn
Logopedska procjena uz izdavanje stručnog mišljenja 120min 600,00 kn
Grupni rad 90 min 100,00 kn/po polazniku
Radionice za roditelje Cijena radionice ovisi o temi i trajanju programa
Edukaicije za stručnjake Cijena predavanja ovisi o temi i trajanju programa