CJENIK

notebook-notepad-paper-574283

Usluga Trajanje Cijena
Terapija igrom 60 min 250,00 kn
Art terapija 60 min 250,00 kn
Savjetovanje 60 min 250,00 kn
Obiteljska terapija 60 min 250,00 kn
Logopedska terapija uz poticanje socio-emocionalnog razvoja 60 min 250,00 kn
Logopedska terapija 45 min 200,00 kn
Odlazak u obitelj, školu 60 min 400,00 kn
Logopedska procjena uz izdavanje stručnog mišljenja 120min 600,00 kn
Grupni rad 90 min 100,00 kn/po polazniku
Radionice za roditelje Cijena radionice ovisi o temi i trajanju programa
Edukaicije za stručnjake Cijena predavanja ovisi o temi i trajanju programa